Rada Fundacji

Rada Fundacji jest organem inicjatywnym, stanowiącym, kontrolnym i opiniodawczym Fundacji.
Zadaniami Rady Fundacji są:

 1. sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu,
 2. zatwierdzanie programów wieloletnich i rocznych planów przedkładanych przez Zarząd Fundacji,
 3. przyjmowanie okresowych i rocznych sprawozdań Zarządu ze swojej działalności,
 4. udzielanie absolutorium Zarządowi ze sprawowania obowiązków,
 5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
 6. inicjowanie i konkretyzowanie działalności statutowej Fundacji,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu Fundacji oraz jej celów,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji lub połączenia Fundacji,
 9. wyrażanie zgody na zawieranie i podpisywanie umów z członkami Zarządu Fundacji,
 10. wyrażania opinii w prawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji.

Pierwszy skład Rady Fundacji powołały Fundatorki. Rada Fundacji składa się z od 3 osób, które nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Rady.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas!

 • Telefon:  605 449 412
Polub nasz profil Facebook i bądź na bieżąco!


Google+