Dlaczego EDULAB?

Sample image

W naszej Gminie, zamieszkałej przez fantastycznych, świadomych rodziców, potrzebna jest nowoczesna placówka edukacyjna funkcjonująca w sposób przyjazny dzieciom, stawiająca na ich indywidualny rozwój i dostosowana do modelu życia młodych rodzin.

Uruchomiliśmy szkołę jako ekipa pasjonatów, zafascynowanych możliwościami współczesnej edukacji i chęcią wspomagania  wszechstronnego rozwoju dzieciaków. Ucząc matematyki czerpiemy z wiedzy profesor Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, badającej dziecięce uzdolnienia matematyczne od 40 lat, która opracowała program nauczania matematyki.  

Jesteśmy przekonani, że każde z dzieci ma swoje mocne strony, a zadaniem naszej szkoły jest odkrycie ich i stworzenie przestrzeni, w której te talenty mogą rozkwitnąć. Zaczynamy od rozwoju umiejętności matematycznych, ponieważ wierzymy, że umiejętność uporządkowanego, logicznego myślenia i wyciągania wniosków jest w dzisiejszym świecie niezbędna.

Lata edukacji wczesnoszkolnej to czas, kiedy kształtują się nasze kompetencje społeczne – jeśli teraz nie zostaną one rozwinięte, strat nie uda się nadrobić już nigdy później. To dlatego zwracamy uwagę na to, aby dzieci miały okazję współpracować, negocjować oraz spędzać czas na zabawie. Bo na etapie edukacji wczesnoszkolnej zabawa jest tak samo ważna jak nauka.

Zależy nam na rozwoju emocjonalnym naszych uczniów, ponieważ coraz większa część społeczeństwa nie potrafi nazwać swoich emocji ani rozładować ich w akceptowalnej formie. Rozpoznawanie własnych emocji w chwili ich pojawienia się,  kierowanie nimi (np. umiejętność pocieszania samego siebie w chwili smutku),  wykorzystanie emocji do motywowania siebie (np. podtrzymywanie wytrwałości, aby emocje służyły celowi, do którego dążymy),  rozpoznawanie emocji u innych oraz wczuwanie się w ich stany uczuciowe, a także umiejętność obchodzenia się z cudzymi emocjami (np. łagodzenie gniewu, wyzwalanie radości, utulenie w rozpaczy) to umiejętności, które zapewniają harmonijne współżycie, sprzyjają trwałości przyjaźni i poprawiają jakość naszego życia. To umiejętności, których nie uczy tradycyjna szkoła, bo w podstawie programowej nie ma przedmiotu „uczucia i emocje”. To umiejętności, do których my przywiązujemy dużą wagę, bo zależy nam na kształtowaniu postaw sprzyjających osiągnięciu satysfakcji życiowej i szczęścia.

 

Co nas wyróżnia?

Tradycyjna szkoła opiera się na założeniu, że wszystkie dzieci w tym samym wieku mają podobne możliwości rozwojowe. Nie bierze ona pod uwagę indywidualnych różnic, dochodzących nawet do 4 lat. Oznacza to dokładnie tyle, że dziecko chodzące do I klasy niektóre umiejętności może mieć rozwinięte na poziomie 9- latka, a inne – na poziomie 5- latka. Program nauczania dostosowany jest do przeciętności – czyli nie korzystają na nim ani dzieci uzdolnione, ani te z trudnościami w uczeniu się.

Dajemy naszym uczniom możliwość uczestniczenia w nauce, a nie tylko słuchania prelekcji. Tworzymy przyjazne, kameralne  warunki pracy, zachęcamy do dotknięcia, spróbowania, eksperymentowania, sprawdzenia, jak to działa. To jest najskuteczniejszy sposób uczenia się dzieci. Dlaczego tak rzadko stosowany? Pewnie dlatego, że wymaga od nauczycieli większego wysiłku i zaangażowania.  Na szczęście nasi nauczyciele lubią się angażować, lubią tworzyć, a nie odtwarzać. Satysfakcją naszych nauczycieli nie jest święty spokój, ale to, że dzieciaki nie chcą przerywać zajęć, bo tyle się na nich dzieje.

 

Chcemy żeby nasz uczeń:

  • czuł się akceptowany i szanowany, akceptował i szanował innych
  • rozwijał się wszechstronnie, w swoim tempie
  • myślał samodzielnie i krytycznie
  • uczył się świadomie i brał współodpowiedzialność za naukę
  • był twórczy i kreatywny
  • byłrzetelny i uczciwy 
  • aktywnie włączał się w życie szkolne i obywatelskie

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas!

  • Telefon:  605 449 412
Polub nasz profil Facebook i bądź na bieżąco!


Google+