Pytania & Odpowiedzi

Czy EduLab to szkoła tylko dla dzieci uzdolnionych matematycznie?
Nie, szkoła EduLab to szkoła dla wszystkich dzieci, które chcą pozostać ciekawe świata, zadawać dziesiątki pytań, szukać odpowiedzi i nie zrażać się niepowodzeniami. Jako że w ostatnich latach edukacji przedszkolnej oraz początkowych latach edukacji szkolnej przypada okres rozwoju zdolności matematycznych, warto to wykorzystać. Naszym celem jest wsparcie rozwoju określonego typu rozumowania, pozwalającego na odnoszenie sukcesów w edukacji matematycznej, logiki, która potem gwarantuje sukcesy w nauce fizyki, biologii, chemii czy informatyki. Szkoła EduLab to także świetne miejsce dla urodzonych humanistów – zarażamy dzieci pasją czytania, chodzimy do teatrów, galerii sztuki, dbamy o edukację artystyczną. Szkoła EduLab to po prostu miejsce, w którym każde dziecko jest ważne, każde może się rozwijać zgodnie z kierunkiem swoich zainteresowań i możliwościami intelektualnymi.

Na czym polega metoda pracy z dziećmi opracowana przez prof. Gruszczyk – Kolczyńską?
Wszystkie dzieci pracują tak, jak potrafią i uczą się samodzielnego myślenia. Treści nauczania są tak skonstruowane, że dopuszczają różne poziomy umiejętności i możliwości dziecka. Dzieci uzdolnione pomagają pozostałym, ponieważ nie ma lepszego nauczyciela niż inne dziecko, które już zna dane zagadnienie – w ten sposób nauka jest szybsza, skuteczniejsza i zdecydowanie bardziej radosna. Dziecko nie zdobywa wiedzy słuchając wykładów – ono samo do tej wiedzy dochodzi eksperymentując, mierząc, ważąc i obserwując, grając w odpowiednio dobrane gry i zabawy, a następnie samo formułuje uogólnienia i wnioski. Jeśli dziecko udziela błędnej odpowiedzi, nauczyciel nie podaje mu wersji poprawnej, ale dotąd je naprowadza, aż samo dziecko zrozumie, gdzie tkwi błąd i poprawi go samodzielnie. Od metod pracy stosowanych w tradycyjnej szkole wyróżnia tę metodę nastawienie na samodzielne zdobywanie wiedzy i wyciąganie wniosków, co niesie za sobą budowanie poczucia własnej wartości i kompetencji.

Czy dzieci w EduLab będą uczone tego samego, co w szkołach publicznych?
Tak, zgodnie w wymogami MEN nasza szkoła będzie realizowała całą podstawę programową, aczkolwiek niektóre treści nauczane będą w zakresie znacznie poszerzonym w stosunku do wymagań szkoły publicznej.

Ile wynosi czesne?
Czesne wynosi 1250 zł i jest płatne 12 miesięcy w roku. Opłata ta jest niższa dla rodzeństwa – za dwoje dzieci uczęszczających do naszej szkoły rodzice zapłacą 2300 zł miesięcznie, a przy kolejnych dzieciach opłaty będą ustalane indywidualnie.

Co mieści się w ramach czesnego?
W ramach czesnego zapewniamy realizację zajęć z zakresu edukacji zintegrowanej zgodnie z podstawą programową dla danego etapu edukacyjnego, naukę języka obcego w poszerzonym wymiarze (5 godzin zajęć tygodniowo w klasach I-III, od klasy IV dochodzi kolejny język obcy), naukę gry w szachy, zajęcia „Ćwiczenia z myślenia”, etykę, zajęcia spotowe (gimnastyka korekcyjna, zajęcia ogólnorozwojowe, basen od klasy II) oraz religię dla chętnych. W czesnym zawarte jest także korzystanie ze świetlicy szkolnej oraz jeden ciepły posiłek (zupa), napoje oraz owoce i warzywa.

W jaki sposób są realizowane zajęcia z wychowania fizycznego?
Na miejscu, w sali rekreacyjnej, odbywają się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez wykwalifikowanego rehabilitanta posiadającego duże doświadczenie w pracy z dziećmi. W sali rekreacyjnej będą się również odbywały zajęcia ogólnorozwojowe. W sezonie jesiennym i wiosennym odwiedzamy zaprzyjaźnioną stadninę koni – nasi uczniowie, w zależności od wieku, będą odbywać zajęcia jeździeckie lub krótkie przejażdżki. Od klasy drugiej dzieci obowiązkowo jeźdzą na basen.

W jaki sposób dobierana jest kadra?
Nie można zarazić dziecka miłością do przyrody, jeśli samemu się jest na nią obojętnym. Podobnie z każdą inną dziedziną życia. Dlatego u kandydatów do pracy bierzemy pod uwagę kwalifikacje pedagogiczne zgodne z obowiązującymi przepisami, ale przede wszystkim wracamy uwagę na pasję, entuzjazm i umiejętność zarażania dzieci tym, co ciekawe.

Ile będzie dzieci w klasie?
Klasę uruchamiamy dla minimum 5 dzieci, docelowo w klasie ma ich być 16.

Co z wakacjami i feriami?
Szkoła będzie czynna w wakacje z dwutygodniową przerwą (ostatni tydzień lipca & pierwszy tydzień sierpnia) związaną z pracami remontowymi, gruntownym wysprzątaniem budynku oraz przygotowaniem go na kolejny rok szkolny. Będziemy organizować zajęcia letnie w szkole oraz wyjazdowe obozy sportowe dla naszych uczniów i dzieci spoza szkoły. W trakcie ferii zimowych zaproponujemy rodzicom i dzieciom wspólny wyjazd w góry.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas!

  • Telefon:  605 449 412
Polub nasz profil Facebook i bądź na bieżąco!


Google+