Pytania & Odpowiedzi

Czy EduLab to szkoła tylko dla dzieci uzdolnionych matematycznie?
Nie, szkoła EduLab to szkoła dla wszystkich dzieci, które chcą pozostać ciekawe świata, zadawać dziesiątki pytań, szukać odpowiedzi i nie zrażać się niepowodzeniami. Jako że w ostatnich latach edukacji przedszkolnej oraz początkowych latach edukacji szkolnej przypada okres rozwoju zdolności matematycznych, warto to wykorzystać. Naszym celem jest wsparcie rozwoju określonego typu rozumowania, pozwalającego na odnoszenie sukcesów w edukacji matematycznej, logiki, która potem gwarantuje sukcesy w nauce fizyki, biologii, chemii czy informatyki. Szkoła EduLab to także świetne miejsce dla urodzonych humanistów – zarażamy dzieci pasją czytania, chodzimy do teatrów, galerii sztuki, dbamy o edukację artystyczną. Szkoła EduLab to po prostu miejsce, w którym każde dziecko jest ważne, każde może się rozwijać zgodnie z kierunkiem swoich zainteresowań i możliwościami intelektualnymi.

Na czym polega metoda pracy z dziećmi opracowana przez prof. Gruszczyk – Kolczyńską?
Wiele elementów metody prof. Gruszczyk - Kolczyńskiej stosujemy w klasach I i II, gdyż widzimy głęboki sens w uczeniu  matematyki najmłodszych dzieci tą właśnie metodą. Wszystkie dzieci pracują tak, jak potrafią i uczą się samodzielnego myślenia. Treści nauczania są tak skonstruowane, że dopuszczają różne poziomy umiejętności i możliwości dziecka. Dzieci uzdolnione pomagają pozostałym, ponieważ nie ma lepszego nauczyciela niż inne dziecko, które już zna dane zagadnienie – w ten sposób nauka jest szybsza, skuteczniejsza i zdecydowanie bardziej radosna. Dziecko nie zdobywa wiedzy słuchając wykładów – ono samo do tej wiedzy dochodzi eksperymentując, mierząc, ważąc i obserwując, grając w odpowiednio dobrane gry i zabawy, a następnie samo formułuje uogólnienia i wnioski. Jeśli dziecko udziela błędnej odpowiedzi, nauczyciel nie podaje mu wersji poprawnej, ale dotąd je naprowadza, aż samo dziecko zrozumie, gdzie tkwi błąd i poprawi go samodzielnie. Od metod pracy stosowanych w tradycyjnej szkole wyróżnia tę metodę nastawienie na samodzielne zdobywanie wiedzy i wyciąganie wniosków, co niesie za sobą budowanie poczucia własnej wartości i kompetencji. 

Czy dzieci w EduLab będą uczone tego samego, co w szkołach publicznych?
Tak, zgodnie w wymogami MEN nasza szkoła będzie realizowała całą podstawę programową, aczkolwiek niektóre treści nauczane będą realizowane w zakresie znacznie poszerzonym w stosunku do wymagań szkoły publicznej.

Ile wynosi czesne?
Czesne wynosi 1350 zł i jest płatne 12 miesięcy w roku. Opłata ta jest niższa dla rodzeństwa – na każde dziecko z rodzeństwa przysługuje 100 zł rabatu, a przy kolejnych dzieciach opłaty będą ustalane indywidualnie.

Co mieści się w ramach czesnego?
W ramach czesnego zapewniamy realizację zajęć z zakresu edukacji zintegrowanej zgodnie z podstawą programową dla danego etapu edukacyjnego, naukę języka obcego w poszerzonym wymiarze (5 godzin zajęć tygodniowo, od klasy IV dochodzi kolejny język obcy nowożytny), naukę gry w szachy, zajęcia „Ćwiczenia z myślenia” (w klasach I - III), etykę (w klasach I - VIII), zajęcia sportowe oraz religię dla chętnych. W czesnym zawarte jest także korzystanie ze świetlicy szkolnej oraz jeden ciepły posiłek (zupa), napoje oraz owoce i warzywa.

W jaki sposób są realizowane zajęcia z wychowania fizycznego?
Na miejscu, na boisku oraz w naszej sali rekreacyjnej, odbywają się zajęcia sportowe prowadzone przez nauczycieli wf realizujące podstawę programową wychowania fizycznego. W klasach I - IV jedna godzina wf realizowana jest w postaci zajęć z gry w szachy. Klasy II i III jeden z wf realizują w postaci bezpłatnych, obowiązkowych zajęć na basenie. W klasach V - VIII uczniowie mogą zdecydować, czy jedną z lekcji wf chcą spędzać aktywnie sportowo (na boisku lub w sali ruchowej) czy aktywnie intelektualnie (grając w szachy).

W jaki sposób dobierana jest kadra?
Nie można zarazić dziecka miłością do przyrody, jeśli samemu się jest na nią obojętnym. Podobnie z każdą inną dziedziną życia. Dlatego u kandydatów do pracy bierzemy pod uwagę kwalifikacje pedagogiczne zgodne z obowiązującymi przepisami, ale przede wszystkim wracamy uwagę na pasję, entuzjazm i umiejętność zarażania dzieci tym, co ciekawe.

Ile będzie dzieci w klasie?
Klasę uruchamiamy dla minimum 5 dzieci, docelowo w klasie ma ich być 18.

Co z wakacjami i feriami?
EduLab proponuje półkolonie dla zapisanych dzieci z naszej szkoły przez całe wakacje za wyjątkiem dwutygodniowej przerwy (ostatni tydzień lipca i pierwszy tydzień sierpnia) związanej z pracami remontowymi oraz przygotowaniem budynku na kolejny rok szkolny. Naszym uczniom organizujemy zajęcia letnie w szkole oraz wyjazdowe obozy sportowe. W trakcie ferii zimowych szkoła jest zamknięta przez tydzień, w drugim tygodniu proponujemy opiekę świetlicową dla zapisanych dzieci. 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas!

  • Telefon:  605 449 412
Polub nasz profil Facebook i bądź na bieżąco!


Google+